Συνεργασία με επενδυτές

Απευθυνόμενοι προς επενδυτές προσφέρουμε

  • Ένα σύγχρονο πρωτοποριακό, επενδυτικό εργαλείο χαμηλού κινδύνου που προσφέρει πολύ υψηλές αποδόσεις.
  • Παρουσιάζουμε ένα επενδυτικό μέσο που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων καθημερινών αναγκών μιας πόλης, διατηρώντας έτσι ένα πολύ χαμηλό επίπεδο κινδύνου, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλές αποδόσεις για τον επενδυτή.
  • Η καινοτόμος τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε αυτήν την πλατφόρμα λειτουργεί ως μοχλός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, απαιτώντας ελάχιστα έξοδα εγκατάστασης και συντήρησης σε σύγκριση με τις αναμενόμενες εισροές και τις υφιστάμενες λύσεις.

  • Εναλλακτικά, το σύστημά μας θα μπορούσε επίσης να προσφερθεί ως αξιόπιστη επενδυτική ευκαιρία σε συνεργάτες επενδυτές. Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία μας θα συμμετάσχει στην επένδυση και θα αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος, χωρίς να χρειάζεται να ασχοληθεί επιχειρηματικά με την καθημερινή λειτουργία και διαχείριση ο επενδυτής.
  • Θα λειτουργήσουμε ως γέφυρα μεταξύ του επενδυτή και του δήμου, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος στάθμευσης και μια εκπληκτική απόδοση επένδυσης (ROI), παράγοντας εξαιρετικά κέρδη σε συνεχή ετήσια βάση.

Πληροφορίες

Ανταγωνισμός
Πλεονεκτήματα απέναντι στον ανταγωνισμό 

Park and Go
Απαράμιλλη αυτοματοποίηση

® Αριθμός Σήματος : N274616, N276450

© Copyright 
Service Platform