Ανίχνευση χώρου Παρόδιας Στάθμευσης:
Συγκριτική ανασκόπηση αισθητήρων έναντι κάμερας

Σημαντικότερο της σύγκρισης μεθόδων ελέγχου χώρων στάθμευσης, είναι η αξιολόγηση της συνολικής εφαρμογής και πόσο αυτή εξυπηρετεί τους στόχους της επένδυσης, έτσι ώστε να έχουμε την συνολική εικόνα για να αποφασίσουμε ποια λύση να ακολουθήσουμε.ANPR
: Automatic number-plate recognition
RFID  : Radio Frequency Identification

Πληροφορίες

Ανταγωνισμός
Πλεονεκτήματα απέναντι στον ανταγωνισμό 

Park and Go
Απαράμιλλη αυτοματοποίηση

® Αριθμός Σήματος : N274616, N276450

© Copyright 
Service Platform