Αίτημα για την πρώτη ελεύθερη θέση

  • Σε αντίθεση με την προπληρωμένη θέση ένας οδηγός μπορεί να μη θέλει να πληρώσει την θέση από πριν, αλλά ταυτόχρονα να έχει κάποια προτεραιότητα στις πρώτες ελεύθερες θέσεις καθώς κινείται προς τον προορισμό του.
  • Επίσης ένας περαστικός οδηγός που δεν βρίσκει διαθέσιμες θέσεις αντί να περιμένει διπλοπαρκάροντας, μπορεί να ζητήσει να ενημερωθεί για την πρώτη ελεύθερη θέση που θα προκύψει.
  • Σε αυτές τις περιπτώσεις ο οδηγός μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένες θέσεις, ή θέσεις μιας ευρύτερης περιοχής, οι οποίες κατά τη στιγμή της επιλογής είναι κλεισμένες και να αιτηθεί να ενημερωθεί για την πρώτη ελεύθερη θέση που θα προκύψει.
  • Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να κρατήσει τις προτεραιότητες First in First Serv (FIFS).
  • Την στιγμή που μία θέση αδειάζει ενημερώνει αυτόματα τον πρώτο στην προτεραιότητα οδηγό να πάει στην συγκεκριμένη θέση η οποία είναι κρατημένη για αυτόν.
  • Ταυτόχρονα ανάβει ένα κόκκινο φως στη συγκεκριμένη θέση ώστε εάν κάποιος θελήσει να παρκάρει να φανεί ότι αυτή η θέση δεν είναι διαθέσιμη.
  • Επίσης το σύστημα δεν θα τον αφήσει να πληρώσει, ενημερώνοντας τον, ότι αυτή η θέση είναι προπληρωμένη και θα πρέπει να βρει κάποια άλλη.

Πληροφορίες

Ανταγωνισμός
Πλεονεκτήματα απέναντι στον ανταγωνισμό 

Park and Go
Απαράμιλλη αυτοματοποίηση

® Αριθμός Σήματος : N274616, N276450

© Copyright 
Service Platform