Οικονομική Εκτίμηση

Θεωρητικό σενάριο Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) σε έναν δήμο ο οποίος επιθυμεί να διευκολύνει τους δημότες του, την κυκλοφορία στο δήμο και να έχει άμεσα έσοδα. 

Θεωρώντας ότι 

  • Η πληρότητα των θέσεων θα είναι περίπου 70% 
  • 20% των οδηγών τουλάχιστον στην αρχή δεν θα πληρώνουν
  • 5 -10  ημέρες το μήνα λόγω εορτών η Κυριακών μπορεί να μη χρεώνονται 
  • 8 έως 10 ώρες την ημέρα δεν θα είναι χρεώσιμες
  • Μέσο κόστος ωριαίας χρέωσης για μόνιμους και νέους πελάτες 1.5€ την ώρα 

Επενδυτικοί Δείκτες

Οι επενδυτικοί δείκτες πενταετίας της επένδυσης Internal Rate of Return (IRR) και Return on Investment (ROI) είναι πέρα από κάθε προσδοκία.
Η επένδυση αποσβένει άμεσα και συνεισφέρει στα έσοδα του δήμου και του επενδυτή.
Business Plan

Business Plan

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κάνουμε μία ανάλυση του δικού σας project

Πληροφορίες

Ανταγωνισμός
Πλεονεκτήματα απέναντι στον ανταγωνισμό 

Park and Go
Απαράμιλλη αυτοματοποίηση

® Αριθμός Σήματος : N274616, N276450

© Copyright 
Service Platform