Οικονομική Εκτίμηση

Θεωρητικό σενάριο Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) σε έναν δήμο ο οποίος επιθυμεί να διευκολύνει τους δημότες του, την κυκλοφορία στο δήμο και να έχει άμεσα έσοδα. 

Θεωρώντας ότι 

  • Η πληρότητα των θέσεων θα είναι περίπου 70% 
  • 20% των οδηγών τουλάχιστον στην αρχή δεν θα πληρώνουν
  • 5 -10  ημέρες το μήνα λόγω εορτών η Κυριακών μπορεί να μη χρεώνονται 
  • 8 έως 10 ώρες την ημέρα δεν θα είναι χρεώσιμες
  • Μέσο κόστος ωριαίας χρέωσης για μόνιμους και νέους πελάτες 1.5€ την ώρα 

Επενδυτικοί Δείκτες

Οι επενδυτικοί δείκτες πενταετίας της επένδυσης Internal Rate of Return (IRR) και Return on Investment (ROI) είναι πέρα από κάθε προσδοκία.
Η επένδυση αποσβένει άμεσα και συνεισφέρει στα έσοδα του δήμου και του επενδυτή.
Business Plan

Business Plan

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κάνουμε μία ανάλυση του δικού σας project