Προπληρωμένη θέση

  • Ο οδηγός στο κινητό του ζητάει τις ελεύθερες θέσεις στην ευρύτερη περιοχή, ή σε συγκεκριμένο σημείο στο οποίο θα ήθελε να σταθμεύσει.
  • Στο κινητό του, του προσφέρονται οι πλησιέστερες θέσεις διαθέσιμες.
  • Επιλέγει την θέση και πληρώνει προτού φτάσει.
  • Όταν παρκάρει επιβεβαιώνει με ένα click από το κινητό του ότι είναι αυτός, ο οποίος έχει προ-πληρώσει την θέση.
  • Στον επόμενο οδηγό, ο οποίος θα ζητήσει ελεύθερες θέσεις, θα φανεί ότι αυτή η θέση είναι προπληρωμένη και δεν μπορεί να παρκάρει.
  • Ταυτόχρονα ανάβει ένα κόκκινο φως στη συγκεκριμένη θέση, ώστε εάν κάποιος θελήσει να παρκάρει να φανεί ότι αυτή η θέση δεν είναι διαθέσιμη.
  • Επίσης το σύστημα δεν θα τον αφήσει να πληρώσει, ενημερώνοντας τον, ότι αυτή η θέση είναι προπληρωμένη και θα πρέπει να βρει κάποια άλλη.

Πληροφορίες

Ανταγωνισμός
Πλεονεκτήματα απέναντι στον ανταγωνισμό 

Park and Go
Απαράμιλλη αυτοματοποίηση

® Αριθμός Σήματος : N274616, N276450

© Copyright 
Service Platform