Παραμετροποίηση

Η παραμετροποίηση του συστήματος αυτού δίνει τη δυνατότητα της προσαρμογής του συστήματος στις ανάγκες του διαχειριστή και όχι τον διαχειριστή στις δυνατότητες του συστήματος
Ο διαχειριστής μπορεί, ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών του, να προσφέρει δωρεάν θέσεις στάθμευσης σε όλους ή ορισμένους πελάτες, εντός συγκεκριμένων χρονικών και χωρικών ορίων ή απεριόριστα.

Τιμολογιακή πολιτική
  • Διαφορετική στους μόνιμους και στους περαστικούς
  • Ανάλογα με τις ημέρες της εβδομάδας η κατά την διάρκεια εορτών
  • Διαφορετική σε επιβαρυμένες περιοχές σε σχέση με τις ελεύθερες
Image
Image
Το σύστημα είναι απόλυτα προσαρμόσιμο στις ανάγκες του πελάτη

Παραδείγματος χάριν αν ένας Δήμος η ένας εξωτερικός χώρος έχει υποδομή για σκίαστρα τότε σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε ο οδηγός να επιλέξει μία θέση στην σκιά.
Αντίστοιχα θα μπορούσε να επιλέξει θέση με προδιαγραφές ασφαλείας εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες.

Όποιες και αν είναι οι ανάγκες του Διαχειριστή εντάσσονται μέσα στο σύστημα
Εάν έχουν προκαθοριστεί κάποιες θέσεις ώστε να είναι ελεύθερες για ασθενοφόρα ή οχήματα εκτάκτου ανάγκης και οι θέσεις αυτές καλυφθούν, ο ελεγκτής μπορεί άμεσα να αντιδράσει και να απομακρύνει τα αυτοκίνητα από αυτές τις θέσεις.

  • Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι εγγεγραμμένες στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης του parking.
  • Πρόσβαση σε όλες αυτές τις πληροφορίες έχουν οι κεντρικοί διαχειριστές του συστήματος μόνον.
  • Όλοι οι υπόλοιποι έχουν πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να εξυπηρετηθούν αναλόγως.
  • Οι ελεγκτές π.χ. έχουν πρόσβαση μέσα από το κινητό τους τηλέφωνο για τις θέσεις όπου θα πρέπει να πάνε να επιβάλουν πρόστιμο εάν αυτό απαιτείται.

Πληροφορίες

Ανταγωνισμός
Πλεονεκτήματα απέναντι στον ανταγωνισμό 

Park and Go
Απαράμιλλη αυτοματοποίηση

® Αριθμός Σήματος : N274616, N276450

© Copyright 
Service Platform