Λειτουργικότητα

Το σύστημα προσαρμόζεται στις ανάγκες του διαχειριστή και όχι ο διαχειριστής στις απαιτήσεις και τη λειτουργικότητα του συστήματος

Οι χώροι που σήμερα υπόκεινται σε ελεγχόμενη στάθμευση καθώς επίσης Δημοτικά και ιδιωτικά πάρκινγκ κλειστά ή ανοιχτά, μπορούν άμεσα να ενοποιηθούν και αυτά στο σύστημα, χωρίς κανένα πρόβλημα.

Δεν απαιτούνται φωτεινές επιγραφές καθώς το σύστημα προβάλλει τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο κινητό του οδηγού, παρότι παράλληλα θα μπορούσε να ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο τις φωτεινές επιγραφές για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης τους οδηγούς.
Image
Image
  • Προσφέρει μεγάλη κερδοφορία, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πελατών του.
  • Διευκολύνει τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
  • Αυξάνει την διαθεσιμότητα των θέσεων.
  • Οι θέσεις που είναι προορισμένες για τους μόνιμους κατοίκους ή άτομα με ειδικές ανάγκες δεν είναι ανάγκη να είναι περιορισμένες και αξιοποιήσιμες μόνο από αυτούς.
  • Όλοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε θέση είναι ελεύθερη, καθώς τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να κλείσουν από πριν μία θέση, ενώ το σύστημα αυτόματα αναγνωρίζει, αν ο οδηγός μπορεί να παρκάρει χωρίς πιθανόν να χρειάζεται να πληρώσει.
  • Επιπλέον, τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να πληρώνουν χωρίς να μετακινηθούν.

Πληροφορίες

Ανταγωνισμός
Πλεονεκτήματα απέναντι στον ανταγωνισμό 

Park and Go
Απαράμιλλη αυτοματοποίηση

® Αριθμός Σήματος : N274616, N276450

© Copyright 
Service Platform