Τεχνική Υποδομή

Ειδικά φτιαγμένο για ανοιχτούς χώρους, ενώ δεν απαιτεί καμία καλωδιακή υποδομή ενσύρματης επικοινωνίας.

Αφού καθοριστούν οι θέσεις πάρκινγκ, τοποθετείται ένας αισθητήρας σε κάθε θέση, ο οποίος ενημερώνει ασύρματα το σύστημα ως προς το αν η θέση είναι διαθέσιμη ή κατειλημμένη.

Δεν απαιτείται η χρήση παρκομέτρων.
Image
Image
Οι θέσεις καθορίζονται με διαγράμμιση και αρίθμηση ώστε ο οδηγός να γνωρίζει σε ποια θέση βρίσκεται όταν θα του ζητηθεί από το σύστημα να το επιβεβαιώσει.

Οι αισθητήρες επικοινωνούν ασύρματα με τα κεντρικά σημεία συλλογής πληροφοριών (1 ανά δέσμη), τα οποία ασύρματα ενημερώνουν την κεντρική εφαρμογή.
Σε κάθε δέσμη θέσεων πάρκινγκ τοποθετείται μία πινακίδα με τις αντίστοιχες θέσεις πάρκινγκ της δέσμης, καθώς και χάρτες για να αναζητούν οι οδηγοί σημεία πληρωμής με συμβεβλημένους πωλητές αν δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.

Στην πινακίδα αυτή έχουμε και ένα barcode με το οποίο μπορεί ο οδηγός να κατεβάσει την εφαρμογή αν δεν την έχει στο κινητό του.

Σε κάθε αριθμημένη θέση πάρκινγκ τοποθετούνται και μία σειρά από LED φωτάκια τα οποία δηλώνουν εάν η θέση είναι ελεύθερη ή κλεισμένη, πράσινα ή κόκκινα αντίστοιχα.
Image

Πληροφορίες

Ανταγωνισμός
Πλεονεκτήματα απέναντι στον ανταγωνισμό 

Park and Go
Απαράμιλλη αυτοματοποίηση

® Αριθμός Σήματος : N274616, N276450

© Copyright 
Service Platform