Θέσεις για τους μόνιμους κατοίκους

Μόνιμοι κάτοικοι
  • Οι μόνιμοι κάτοικοι δικαιούνται ελεύθερη στάθμευση στην περιοχή κοντά στο σπίτι τους.
  • Ο μόνιμος κάτοικος δηλώνει τη διεύθυνσή του και το σύστημα του χορηγεί ελεύθερη θέση στάθμευσης στην ζώνη οικίας του.
  • Η περιοχή χωρίζεται σε ζώνες ανάλογα με το οικοδομικό τετράγωνο ή ανάλογα με τον δρόμο, όπως εξυπηρετεί τον διαχειριστή.
Περαστικοί Οδηγοί
  • Ο περαστικός οδηγός μπορεί να σταθμεύσει σε οποιονδήποτε ελεύθερο χώρο βρίσκει όσο δεν ανάβει ένα κόκκινο φως, το οποίο υποδεικνύει έναν μη διαθέσιμο χώρο στάθμευσης κατοίκων ή έναν προπληρωμένο χώρο.
  • Εάν από λάθος ή άγνοια παρκάρει σε αυτή τη θέση, το σύστημα δεν θα τον αφήσει να πληρώσει, ενημερώνοντας τον, ότι αυτή η θέση είναι προπληρωμένη και θα πρέπει να βρει κάποια άλλη.

Πληροφορίες

Ανταγωνισμός
Πλεονεκτήματα απέναντι στον ανταγωνισμό 

Park and Go
Απαράμιλλη αυτοματοποίηση

® Αριθμός Σήματος : N274616, N276450

© Copyright 
Service Platform