Mobile Parking System (MPS)

Η επιχειρηματική μας πρόταση παρουσιάζει ένα πρωτοποριακό, επενδυτικό εργαλείο χαμηλού κινδύνου που προσφέρει πολύ υψηλές αποδόσεις.
Παρουσιάζουμε ένα επενδυτικό μέσο που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων καθημερινών αναγκών μιας πόλης, διατηρώντας έτσι ένα πολύ χαμηλό επίπεδο κινδύνου, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλές αποδόσεις για τον επενδυτή. 
Η καινοτόμος τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε αυτήν την πλατφόρμα λειτουργεί ως μοχλός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, απαιτώντας ελάχιστα έξοδα εγκατάστασης και συντήρησης σε σύγκριση με τις αναμενόμενες εισροές.

Είναι μία καινοτόμος λύση διαχείρισης διαθεσίμων-ελεγχόμενων χώρων στάθμευσης ειδικά φτιαγμένο για ανοιχτούς χώρους.

Προσφέρουμε ένα σύστημα που ρυθμίζει αποτελεσματικά τους εξωτερικούς χώρους στάθμευσης σε περιοχές με συμφόρηση. 
Στοχεύει σε γειτονιές στο κέντρο της πόλης και σε πολυσύχναστες αγορές, όπου η εύρεση θέσης στάθμευσης απαιτεί παραδοσιακά χρόνο και προσπάθεια και παρέχει λύσεις στη διαχείριση οργανωμένων χώρων στάθμευσης.

Η εφαρμογή μας προσφέρει στους μόνιμους κατοίκους και στους προσωρινούς επισκέπτες την ευκαιρία να κάνουν κράτηση εκ των προτέρων για μια θέση στάθμευσης, επιτρέποντάς τους έτσι να σχεδιάζουν εύκολα το καθημερινό τους πρόγραμμα.
Οι οδηγοί μπορούν να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα ενός προτιμώμενου χώρου στάθμευσης, σε οποιοδήποτε μέρος και ώρα, και να κάνουν κράτηση σε πραγματικό χρόνο. 
Το σύστημα θα ενημερωθεί αυτόματα ώστε να αντικατοπτρίζει την αλλαγή στη διαθεσιμότητα της θέσης σε πραγματικό χρόνο, η οποία μπορεί επίσης να επιτευχθεί εκτός σύνδεσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Το σύστημα είναι κατασκευασμένο με τρόπο που είναι πλήρως προσαρμόσιμο για να ικανοποιεί διαφορετικές τοπικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, οι διαχειριστές μπορούν να επιλέξουν τη δυνατότητα χρέωσης χαμηλού κόστους σε μόνιμους κατοίκους και σε ώρες εκτός αιχμής, ενώ εκπτώσεις μπορούν να παρέχονται υπέρ των συχνών χρηστών. 
Η εφαρμογή μας για κινητά διευκολύνει τις διαδικτυακές πληρωμές και παρέχει οδηγίες οδήγησης χρησιμοποιώντας GPS, επιτρέποντας έτσι στον οδηγό να βρει την τοποθεσία του ακριβούς χώρου στάθμευσης που έχει κλείσει.

Το Mobile Parking System διαφέρει από τα άλλα συστήματα, καθώς επισημαίνει με σαφήνεια την διαθεσιμότητα των θέσεων στάθμευσης με ενσωματωμένους αισθητήρες και ελεγκτές υψηλής τεχνολογίας που υπερτερούν από οποιοδήποτε εναλλακτικό έξυπνο σύστημα στάθμευσης καθώς επαληθεύουν την διαθεσιμότητα κάθε θέσης και ενημερώνουν τον περαστικό οδηγό για το σκοπό αυτό. 
Η τεχνολογία μας, επιτρέπει στο σύστημα να παραμείνει ανταγωνιστικό ως προς το κόστος τόσο στην εγκατάσταση όσο και στη συντήρηση. 
Οι κεντρικοί αποκλειστικοί διακομιστές μας ενημερώνονται με πληροφορίες που παρέχονται από τοπικούς ελεγκτές. Διαφορετικοί τοπικοί ελεγκτές είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση όλων των θέσεων σε μια δεδομένη περιοχή στάθμευσης. 
Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί είτε διαδικτυακά είτε εκτός σύνδεσης, διασφαλίζοντας έτσι την ικανότητα του κεντρικού συστήματος να ενημερώνεται σωστά ανά πάσα στιγμή, επιτρέποντας παράλληλα την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε απομονομένους διαθέσιμους χώρους ως χώρους στάθμευσης με μεγάλη ευκολία.

Η εταιρεία μας παρέχει έξυπνες κονσόλες διαδικτύου για τη ρύθμιση ολόκληρου του συστήματος στάθμευσης. Επιπλέον, μόλις συγκεντρωθούν αρκετά δεδομένα, ο Controler Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να προσαρμόσει αυτόματα τους μηχανισμούς τιμολόγησης ανάλογα με τα ισχύοντα επίπεδα προσφοράς και ζήτησης στην αγορά.

Το πιο σημαντικό είναι ότι προσφέρουμε αυτό το σύστημα ως Υπηρεσία. 
Σε αυτήν την περίπτωση, η εταιρεία μας θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της εγκατάστασης, της λειτουργίας και της συντήρησης του συστήματος, καθώς και την είσπραξη των τελών, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω παρέμβαση από τον εξωτερικό διαχειριστή του συστήματος. Για παράδειγμα, το σύστημά μας θα μπορούσε να παρέχεται ως υπηρεσία σε έναν δήμο. 
Σε ένα τέτοιο σενάριο, ο δήμος θα πρέπει να πληρώσει το κόστος εγκατάστασης και ένα σταθερό ποσοστό των εισπραχθέντων τελών ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες μας. Αυτό θα εξασφάλιζε μια ομαλή λειτουργία στάθμευσης, χαρούμενους χρήστες και μεγάλο εισόδημα.

Εναλλακτικά, το σύστημά μας θα μπορούσε επίσης να προσφερθεί ως αξιόπιστη επενδυτική ευκαιρία στους επενδυτές. Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία μας θα συμμετάσχει στην επένδυση και θα αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος, χωρίς να χρειάζεται να ασχοληθεί επιχειρηματικά με την καθημερινή λειτουργία και διαχείριση ο επενδυτής.
Θα λειτουργήσουμε ως γέφυρα μεταξύ του επενδυτή και του δήμου, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος στάθμευσης και μια εκπληκτική απόδοση επένδυσης (ROI), παράγοντας εξαιρετικά κέρδη σε συνεχή ετήσια βάση.

Πληροφορίες

Ανταγωνισμός
Πλεονεκτήματα απέναντι στον ανταγωνισμό 

Park and Go
Απαράμιλλη αυτοματοποίηση

® Αριθμός Σήματος : N274616, N276450

© Copyright 
Service Platform