Συνεργασία με Δήμους

Απευθυνόμενοι προς τους δήμους, προσφέρουμε

  • Το Mobile Parking Solutions αποτελείται από το Mobile Parking System και το Mobile Parking Software. Είναι ένα εργαλείο το οποίο βοηθάει τους Δήμους να κινηθούν προς το μέλλον του Ευρωπαϊκού οράματος για τις έξυπνες πόλεις.
  • Βοηθάει στην διαχείριση της κυκλοφορίας επιλύοντας πιθανόν μεγάλα προβλήματα κυκλοφοριακές συμφορήσεις σε περιοχές με πολύ υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο.
  • Ο Δήμος εκμεταλλεύεται οικονομικά ανοιχτούς ελεύθερους χώρους με σημαντικό οικονομικό όφελος.
  • Τα έσοδα του Δήμου αυξάνονται κατά πολύ και διοχετεύονται σε κοινωνικές παροχές προς τους δημότες.
  • Οι Δήμοι έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν στους δημότες υπηρεσίες που μέχρι σήμερα ήταν αδύνατον να το κάνουν.
  • Αξιοποιούν υπάρχουσες λύσεις χρηματοδότησης με ελάχιστη σχεδόν μηδενική εκταμίευση.

Πληροφορίες

Ανταγωνισμός
Πλεονεκτήματα απέναντι στον ανταγωνισμό 

Park and Go
Απαράμιλλη αυτοματοποίηση

® Αριθμός Σήματος : N274616, N276450

© Copyright 
Service Platform